Gescheiden rioolstelsel

Stap voor stap past de gemeente het rioolstelsel aan. We gaan over van een gemengd rioolstelsel, naar een gescheiden rioolstelsel.

Rioolaansluiting aanvragen

Bij een gescheiden stelsel zijn er twee verschillende waterstromen: afvalwater en hemelwater.

  • Huishoudelijk afvalwater gaat naar het vuilwaterriool.
  • Hemel- en grondwater zakt in de bodem, stroomt in de sloot, of komt terecht in schone leidingen die het water afvoeren.

Door het hemelwater apart af te voeren, is er minder wateroverlast. Het voorkomt dat het vuilwaterriool overstroomt bij hevige regenval. Een gescheiden rioolstelsel is daardoor beter voor de waterkwaliteit. Daarmee is het beter voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.