Meedenken en meedoen

De gemeente hoort graag van u. Zodat we weten wat de wensen zijn van onze inwoners. Ook zorgt participatie ervoor dat we meer kennis opdoen; iedere inwoner brengt weer een andere expertise in.

Op de website www.ikdenkmeeoverheiloo.nl vindt u de projecten waarover op dit moment aan inwoners wordt gevraagd mee te denken.

De gemeenteraad 

Een andere manier om mee te denken, is door een vergadering van de gemeenteraad te bezoeken. Bijvoorbeeld wanneer er een thema op de vergaderagenda staat, dat u aanspreekt. U mag plaatsnemen op de publieke tribune.

Bij een commissievergadering kunt u vooraf inspreken. Meer informatie vind u op de gemeentelijke website.