Regenwater afvoeren

Hemelwater vertraagd afvoeren vanuit de tuin, vermindert de kans op wateroverlast. Daarom is het belangrijk dat bewoners hun tuin niet volledig betegelen.

Zorg voor voldoende groen, onverhard materiaal en waterberging in de tuin. Let er ook op dat de tuin een helling heeft die van het huis afloopt. Onze gemeente doet jaarlijks mee met het NK Tegelwippen. Doet u ook mee?