Subsidie isolatie (algemeen)

Gemeente Heiloo biedt subsidie voor woningisolatie. De subsidieregeling heet ‘Energiebesparing bestaande woningen’. Deze subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren met een WOZ-waarde lager dan € 476.000,- in 2022. Deze subsidie mag gecombineerd worden met andere isolatiesubsidies.

Subsidie Isolatie aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor onderstaande isolatiemaatregelen.

Isolatie maatregelen

 • Dak-, zolder- en vlieringisolatie
 • Vloer- en bodemisolatie
 • Binnengevelisolatie
 • Buitengevelisolatie en spouwmuurisolatie*
 • HR++ glas en HR+++ glas

*Let op: Voor buitengevelisolatie en spouwmuurisolatie geldt dat u een ontheffing Wet natuurbescherming of een ecologisch onderzoek dient te kunnen overleggen.

Overige maatregelen

Overige maatregelen vallen onder deze subsidieregeling, wanneer ze zijn gecombineerd met een isolatiemaatregel. Dit zijn:

 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Verwijderen aardgasaansluiting
 • Isolerend paneel (in combinatie met HR++(+) glas)
 • Isolerende deur (in combinatie met HR++(+) glas)

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 40% van de gemaakte kosten, met een maximaal subsidiebedrag van €1000,- bij één maatregel, en een maximaal subsidiebedrag van €2000,- bij meerdere maatregelen. Als er meerdere maatregelen worden toegepast én de gasafsluiting wordt verwijderd, dan is het maximaal subsidiebedrag €2500,-.

Subsidies combineren

Naast de algemene subsidie isolatie, komt er later dit jaar een extra subsidie isolatie voor huiseigenaren met een laag inkomen. Ook is er de landelijke ISDE-subsidie. De drie subsidies mogen gecombineerd worden.

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren van bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde, die in 2022 lager was dan het gemiddelde van de gemeente.
 • De werkzaamheden moeten zijn/worden uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Doe-het-zelf is uitgesloten;
 • De woning heeft een woonfunctie. Recreatiewoningen zijn uitgesloten;
 • De werkzaamheden hebben geen betrekking op een uitbreiding / vergroting van de woning;
 • De overige voorwaarden vindt u terug in de Subsidieregeling en de Maatregelenlijst.

Omgevingsdienst NHN

De subsidieregeling wordt beheerd door Omgevingsdienst NHN. Neem voor vragen contact op met 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of via het contactformulier.