Subsidie isolatie

Gemeente Heiloo biedt subsidie voor woningisolatie. De subsidieregeling heet ‘Energiebesparing bestaande woningen’. Deze subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren met een WOZ-waarde lager dan € 476.000,- in 2022. Deze subsidie mag gecombineerd worden met andere isolatiesubsidies.

Subsidie Isolatie aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor deze isolatiemaatregelen:

 • Dak-, zolder- en vlieringisolatie
 • Vloer- en bodemisolatie
 • Gevelisolatie*
 • Spouwmuurisolatie*
 • HR++ glas en HR+++ glas

Onderstaande maatregelen vallen alleen onder deze subsidieregeling, wanneer ze zijn gecombineerd met een bovenstaande isolatiemaatregel:

 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Verwijderen aardgasaansluiting
 • Isolerend paneel (in combinatie met HR++(+) glas)
 • Isolerende deur (in combinatie met HR++(+) glas)

*Let op: Voor buitengevelisolatie en spouwmuurisolatie geldt dat u een ontheffing Wet natuurbescherming of een ecologisch onderzoek dient te kunnen overleggen.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 40% van de gemaakte kosten, met een maximaal subsidiebedrag van €1000,- bij één maatregel, en een maximaal subsidiebedrag van €2000,- bij meerdere maatregelen. Als er meerdere maatregelen worden toegepast én de gasafsluiting wordt verwijderd, dan is het maximaal subsidiebedrag €2500,-.

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren van bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde, die in 2022 lager was dan het gemiddelde van de gemeente.
 • De werkzaamheden moeten zijn/worden uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Doe-het-zelf is uitgesloten;
 • De woning heeft een woonfunctie. Recreatiewoningen zijn uitgesloten;
 • De werkzaamheden hebben geen betrekking op een uitbreiding / vergroting van de woning;
 • De overige voorwaarden vindt u terug in de Subsidieregeling en de Maatregelenlijst.

De subsidieregeling wordt beheerd door Omgevingsdienst NHN. Neem voor vragen contact op met 088-10 21 398 of via hun contactformulier.

Andere subsidies

Als u niet voor deze subsidie in aanmerking komt, kun u misschien gebruik maken van de landelijke ISDE-subsidie.

Daarnaast is er tot 31 mei een extra bijdrage voor huiseigenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Vragen

Met al uw vragen over deze subsidies kunt u terecht bij Duurzaam Bouwloket. Dit is het energieloket van de gemeente.

Voor vragen over de landelijke ISDE-subsidie, kunt u ook direct contact opnemen met het RVO via 088 042 47 47.

Hulp bij subsidieaanvraag

In de bibliotheek krijgt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie. U bent hiervoor welkom bij het Informatiepunt Digitale Overheid, elke werkdag tussen 15:00 en 17:00 uur in de bibliotheek in Heiloo.

Met een checklist kijkt u samen met een medewerker of u subsidie kunt aanvragen. Samen kijkt u wat u daarvoor nodig heeft. U verzamelt de juiste gegevens. Samen met de medewerker vult u dan het online aanvraagformulier in.