Verduurzaming accommodaties

Landelijk wordt veel informatie en hulp geboden om verenigingen te helpen met het verduurzamen van hun accomodaties.

Hierbij een greep van nuttige websites.

Verduurzaming Sportaccomodaties

Website over verduurzamen van sportaccommodaties met focus op energiebesparing. Hier vindt u praktische stappenplannen, checklists en inspirerende voorbeelden.

Subsidie verduurzaming sportaccomodaties

De subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) biedt financiële steun voor amateursportverenigingen die hun accommodaties willen verduurzamen. De subsidie is voor bouwkosten, onderhoudskosten en aanschaf van sportmaterialen.

Verduurzaming utiliteitsbouw

Deze website bevat informatie over verduurzaming van bedrijfsgebouewen en utiliteitsbouw. Hier vindt u tips, subsidies, financieringsmogelijkheden.

TEK-regeling

De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen met realtief hoge energiekosten (minimaal 7% van de totale omzet). Dankzij de TEK-regeling krijgt u meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

BNG Duurzaamheidsfonds

Dit fonds biedt financiële steun voor duurzame projecten in Nederland, waaronder verduurzaming van sportaccommodaties en utiliteitsbouw.

Verduurzaming dorpshuizen

Website over subsidies voor verduurzaming van dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra in Noord-Holland. Hier vindt u praktische tips en financieringsmogelijkheden.

Verduurzaming sportaccommodaties

Website over subsidies voor verduurzaming van sportaccommodaties in Noord-Holland. Hier vindt u praktische tips, financieringsmogelijkheden en inspirerende voorbeelden.

Versterken Maatschappelijke Sector

Website over subsidies voor versterking van de maatschappelijke sector in Noord-Holland. Hier vindt u financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van gemeenschapshuizen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

Noodfonds voor amateursportverenigingen

De ‘Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateursportverenigingen’ (SPUK NEAS) is een eenmalige uitkering. De uitkering is bedoeld voor verenigingen die financieel zijn getroffen door de coronacrisis, maar die onvoldoende geholpen zijn met het prijsplafond voor energie en niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling. Aanvragen kan via de gemeente tot en met 15 september 2023.