Waterbergende weg

Als regenwater onvoldoende kan wegstromen boven de grond, zoals naar een sloot, dan maar onder de grond! Een mooie manier hiervoor is een waterbergende weg. Daarbij maken we onder de weg ruimte voor water.

Bij herinrichting van straten kijken we meteen naar andere mogelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld om wateroverlast te voorkomen. Dit kan met waterberging onder de weg.

Westerweg en Vennewatersweg

Onder delen van de Westerweg zit fundering met 30% holle ruimte. Bijvoorbeeld onder het stuk tussen het Zevenhuizen en de Vennewatersweg. Regenwater komt hier terecht via ruime voegen tussen de straatstenen, die zijn opgevuld met fijn grind. Vanaf de holle ruimtes kan het water langzaam in de bodem zakken.

Oosterzijweg

Ook bij de herinrichting van de Oosterzijweg zal er een waterberging onder de weg komen. Daar komt het regenwater in de holle ruimtes terecht via de straatkolken.

Extra riool

Op steeds meer plekken in onze gemeente hebben we een tweede riool, speciaal voor regenwater. Zo is er sinds de herinrichting van de Kerkelaan en Belieslaan een extra rioolbuis onder een deel van deze wegen. Dit is ook zo bij de Westerweg ter hoogte van het Zevenhuizen. Regenwater wordt hierin apart afgevoerd. Dit regenwater komt niet in het riool voor afvalwater. Dit voorkomt wateroverlast.

Wateroverlast voorkomen

Regenbuien zijn steeds intenser en duren langer. Hierdoor ontstaat wateroverlast op sommige plekken in Heiloo. In de zomer zijn er juist langere droge perioden, waar bomen en planten last van hebben.

Naast bovengenoemde wegen, zijn er andere projecten in voorbereiding met waterberging onder de weg.